Anbefal denne sidePrint denne side

Historisk rids

Sostrup var i 1300-tallet en større gård på flere tusinde ha. Ejendommen blev overtaget i 1388 af Svend Udsen Sorstrup. Ejendommen blev - som siden hen - opdelt i flere parter. Èn af disse ejere Gertrud Munk, som var gift med Jens Hvas, blev enke, da hendes mand blev henrettet i 1536 i Viborg for at have tilsluttet sig den tabende part i Klementsfejden, Kong Christian II.

I 1586 blev godset solgt til rigsråd Jacob Seefeld, der i forvejen havde Visborggård i Himmerland. Han var en dygtig landmand og administrator. Han byggede det nu eksisterende Sostrup Slot.

Sostrup Slot - tilhører nu Maria Hjerte Abbedi (Cistercienserordenen)

Et firfløjet anlæg med voldgrav og et imponerende tårn. Kort tid efter byggeriets igangsættelse døde Jacob Seefeld imidlertid. Hans kone Sophie Bille fortsatte byggeriet frem til 1604, hvor det blev standset, formentlig p.g.a. pengemangel. Da var kun halvdelen af projektet gennemført.

Sophie Bille døde i 1608. Sønnen Hans Seefeld overtog Sostrup og Skærvad. Sagnet vil vide, at han var en stor spillefugl. Først skal han have spillet Skærvad bort til Jørgen Skeel og skal da have sagt: "Så er det bedst, at de følges ad." Og dermed røg også Sostrup.

Jørgen Skeels slægt blev på gården de følgende 200 år. Men den sidste af besidderne, Jørgen Scheel var i 1814 blev slået ud økonomisk.

Statskassen overtog grevskabet Scheel som dækning for Jørgen Scheels skatterestance, og i 1829 blev Sostrup solgt til Jacob von Benzon. Han fik oprettet Stamhuset Benzon, og gården kom nu til at bære hans navn en længere årrække. Lensafløsningen i 1924 var imidlertid hård ved Sostrup og i 1943 solgte Benzon`erne den sidste del af godset, og stedet fik sit gamle navn Sostrup tilbage.

I 1945 blev Sostrup konfiskeret af staten og i 1947 solgt til aktieselskabet Sostrup Gods. Hovedbygningen husede i en kortere årrække tyske flygtninge. Efter at have stået tom en tid blev hovedbygningen solgt til et interessentselskab. En kort tid forsøgte man sig med kostskole og efterfølgende var der tanker om at oprette en protestantisk klosterstiftelse.

Men i 1960 blev hovedbygningen solgt til nonner af Cistercienserordenen, som indrettede kloster og pension. I 1966 købte nonnerne avlsbygningerne og indrettede dem til ferieboliger og mødelokaler. Søstrene som står for driften af stedet , bor selv i det sydøst for herregården nyopførte kloster - Maria Hjerte Abbedi, grundlagt 1990. De tre grundstene, som nu ses i klosterkirkens indervæg, stammer fra Øm kloster, et af de mange gamle Cistercienserklostre i Danmark.

Kilde: Århus Amt, Østjyske herregårde

Jorden omkring klosteret forblev i den kendte industrimand og folketingdsmedlem S. A. Fangers eje via nævnte aktieselskab Sostrup Gods. Da han døde, blev skovene delt i 3, hvoraf de godt 400 ha blev arveudlagt til datteren, gift med Finn Rieck-Andersen. De to sønner deltes om resten.

Datteren døde, og det gjorde fællesbarnet Svend også, hvorefter Finn Rieck-Andersen stod som enearving til skovarealet, i dag betegnet Sostrup Skovdistrikt II.

Skoven drives nu af Fonden Finn Rieck-Andersens familiefond, Århus ved bestyrelsesformanden, advokat Henning Lyngsbo, Aaboulevarden 3, 1. sal, 8000 Aarhus C. Telefon 86138833. Fax: 86194010. E-mail: .


 
Sidst opdateret: 10.03.2015 - 12:45

 

FORSIDE GENERELT OM SKOVEN SKOVENS HISTORIE VÆKSTBETINGELSER OM SLOTTET SOSTRUP SKOLESKOV
 
Se flere produktioner fra 1HG.dk
Sostrup Skovdistrikt II
c/o Advokat Henning Lyngsbo
Aaboulevarden 3, 1. sal
8000 Aarhus C
Tel. 86 13 88 33
Fax 86 19 40 10

www.sostrup-skovdistrikt2.dk

Tak, fordi du printede denne side.
Har du spørgsmål, er du mere end velkommen til at henvende dig.